Tarieven

 

Tarieven en afspraken:


- individuele afspraak met Opstelling volgens Franz Ruppert of Nick Blaser (60-80 minuten) € 95, -
- relatieafspraak (75-90 minuten) € 100, -
- tarieven voor deelname aan andere aktiviteiten vind je onder de knop 'Agenda'
- als je binnen 24 uur annuleert worden kosten (behalve in bijzondere situaties) in rekening gebracht

Meerdere ziektekostenverzekeringen (kijk op:www.nvpa.org/zorgverzekeraars.html) vergoeden in de aanvullende verzekering (een deel) van de kosten tot januari 2021. Wanneer je navraag doet bij je verzekering of de therapie wordt vergoed, vermeld dan mijn naam, Ine van den Heuvel, en mijn registratienummer van de RBNG 204190R. Ook de AGB-codes, Zorgverlener 94006936 / Praktijk 9456305, worden soms gevraagd en de beroepsvereniging waar ik ben aangesloten, dan noem je het NVPA met het bijbehorende lidnummer 100499. Vermeld nadrukkelijk dat het gaat om alternatieve hulp, in plaats van psychologische hulp in de eerste lijn!
Soms zal een werkgever bereid zijn om de hulp die je nodig hebt te vergoeden.
 
Wanneer je niet tevreden bent en we komen daar samen niet goed uit, dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie via mijn beroepsvereniging het NVPA. Meer hierover kun je vinden op:

https://nvpa.org/content/voor-clienten-1