Relatietherapie


De basis van relaties
De basis van relaties is de behoefte van mensen aan contact, nabijheid en verbinding. Bij het opbouwen van een relatie kom je geleidelijk aan dichter bij elkaar en in deze nabijheid is het onvermijdelijk dat je elkaars gevoelige plekken ontmoet en raakt. Soms voel je daarmee zo pijnlijk getroffen dat het niet te verdragen is en dat je (vaak onbewust) je beschermingsmechanismen inzet. Het moeilijke van dit getroffen voelen ligt in de regel niet aan de ander, wat je wel vaak denkt, maar aan je eigen gevoeligheid en kwetsuren. Zowel het verwijten maken, het verharden, als gevoelens onderdrukken en je aanpassen, terugdeinzen (enkele mechanismen om jezelf te beschermen), leiden tot meer afstand in je relatie. Duurt dit te lang  dan heb je elkaar steeds minder te zeggen. De groei is er dan uit. De verbinding wordt minder voelbaar, je voelt je eenzaam. Na verloop van tijd wordt je relatie saai en afstandelijk of vol conflicten. Veel mensen nemen hier genoegen mee. Anderen blijven proberen om elkaar te bereiken (het verlangen naar contact blijft aanwezig) en wanneer het telkens weer niet lukt, groeit de wanhoop rond de vraag ‘hoe vinden we elkaar in hemelsnaam weer terug?’ 

Relatieproblemen: een uitgelezen kans

Een relatie is een van de meest effectieve leerscholen om je oude kwetsuren voelbaar te maken / bewust te maken, om daarna de mogelijkheid te hebben je er vrij van te maken. Het is niet altijd leuk, maar als je in je persoonlijke groei verder wilt komen en met nabijheid wilt leren omgaan, zijn aanvaringen in een relatie dé gelegenheid om af te rekenen met je ‘oude koeien’ (oude pijn). Partners kiezen elkaar namelijk meestal grotendeels vanuit onbewuste motieven, het is geen toeval dat je bij elkaar bent. Die onbewuste motieven doen in elke relatie geleidelijk aan een specifieke rolverdeling ontstaan, waar beiden zich aanvankelijk goed bij voelen. Wanneer echter de stille hoop op bevrediging van diepe kindbehoeften en andere onuitgesproken verwachtingen op een teleurstelling uitlopen, kan de relatie zodanig verstoord raken dat therapeutische hulp aangewezen is. Het is daarbij van belang om een nieuwe kijk te krijgen op wat er in de relatie gebeurt en vooral het eigen aandeel daarin onder ogen te durven zien. De therapie beoogt vooral deze onbewuste motieven, het onbewuste ‘samenspel’ van beide partners, bewust te maken. Daarna kunnen beiden vanuit wederzijds begrip aan een veranderingsproces beginnen. Relatietherapie vraagt dus van beiden de bereidheid om aan het werk te gaan en er is tijd en moed voor nodig. 

Een hartelijke en liefdevolle relatie

Een relatie kan steeds opnieuw worden verdiept. Hartsverbondenheid gaat veel verder dan "ik hou van jou". En zielsverbondenheid is een daarop volgende fase. Het gaat er natuurlijk om dat je niet alleen de spanningen ‘wegwerkt’, maar het juist ook goed met elkaar hebt. Dat liefde steeds meer vorm krijgt. Dat je relatie een extra identiteit is waarbinnen je allebei de ruimte hebt om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen en je steeds meer herkent wie je bent. Een relatie waarin je als gelijkwaardige partners elk op eigen benen staat, verantwoordelijkheid neemt voor je eigen (gevoels) leven, blij bent met de verschillen en daar juist van geniet. Een relatie waarin het niet gaat om hoeveel je krijgt maar hoeveel je van jezelf kan geven. Dan is een relatie meer dan twee mensen bij elkaar. Zo bezien kan een relatie zich steeds weer verdiepen.

Begeleiding rondom afscheid nemen

Relatietherapie is geen wondermiddel. In relatietherapie kun je soms ook ontdekken dat de kloof te breed is, de verschillen te groot zijn of dat er te veel beschadigd is. Soms zijn er geen gevoelens meer voor de ander of is het vertrouwen weg. Partners komen dan tot het besluit om uit elkaar te gaan. Als een paar besluit te scheiden is de relatie niet automatisch afgesloten. Dit komt omdat ieder vaak achterblijft met gevoelens van pijn, onmacht, verdriet en kwaadheid. Om goed afscheid te kunnen nemen en elkaar los te kunnen laten is het nodig zaken uit te spreken, te verhelderen en / of afspraken te maken. Dit is, hoe moeilijk ook, een wezenlijk onderdeel van de verwerking en het is ook nodig om elkaar in het ouderschap te kunnen blijven vinden als er kinderen zijn. Zorgvuldig afscheid nemen is ook nodig om niet weer in dezelfde valkuilen te stappen in een eventuele volgende relatie. Als één van beide partners begeleiding nodig heeft hierbij en de ander wil dat niet, dan is het mogelijk alleen te komen om hieraan te werken. 

Wat kun je verwachten

Veiligheid, respect en compassie vind ik belangrijke items in de therapie. Ik houd ervan om op een creatieve, dynamische manier te werken. Door heel open en direct te zeggen wat ik zie, hoor en bemerk in het contact tussen partners, kan ieder zich bewust worden van zichzelf en hoe hij / zij staat in de relatie. Ik help oude patronen opsporen, de wisselwerking daarin tussen beiden te verhelderen en ik ondersteun in het zoeken naar een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Waar dat nodig en zinvol is, bied ik praktische handvaten en soms 'huiswerkopdrachten' aan om anders met situaties om te leren gaan; daardoor is het wellicht mogelijk uit een ontstane vicieuze cirkel te komen. Ik wil ook stilstaan bij wat er goed gaat!  

10 tips voor een goede partnerrelatie